Στραβά δόντια

Ορθοδοντικά προβλήματα ,  Στραβά δόντια

Κατά την περίοδο της νεογιλής και μικτής οδοντοφυίας, πολλά προβλήματα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή ανατολή των δοντιών και τη σύγκλεισή τους (τρόπος που κλείνουν μεταξύ τους). Οι πιο συχνοί αιτιολογικοί παράγοντες είναι η κληρονομικότητα, οι στοματικές συνήθειες και η πρόωρη απώλεια δοντιών.

Η έγκαιρη αναγνώριση, καθοδήγηση και αντιμετώπιση των παρεκκλίσεων της σύγκλεισης από τον Παιδοδοντίατρο είναι σημαντική γιατί μπορεί να μειώσει τη βαρύτητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και να προλάβει τη μελλοντική εκτεταμένη ορθοδοντική θεραπεία.

Ενας τύπος μηχανήματος για τη διατήρηση του χώρου μετά από πρόωρη εξαγωγή νεογιλών δοντιών

Ενας τύπος μηχανήματος για τη διατήρηση του χώρου μετά από πρόωρη εξαγωγή νεογιλών δοντιών

Μηχάνημα για τη διόρθωση της συνήθειας προώθησης της γλώσσας

Μηχάνημα για τη διόρθωση της συνήθειας προώθησης της γλώσσας